da se en tr

Varmevekslere og varmepumper  

Det er vigtigt for os at minimere vores energiforbrug – hver dag. Derfor har vi bl.a. installeret varmevekslere og varmepumper, der bidrager til et energineutralt drivhus og bedre udnyttelse af overskudsvarme.


Varmevekslere har to funktioner:


     - Energiekstraktion, når det er varmt
     - Affugtning, når det er nat eller koldt


Varmepumperne har to funktioner:


     - Forædling af energi fra varmevekslerne i drivhusene
     - Røggaskøling under drift af gasmotorer og/eller naturgasfyret


Ved at anvende varmevekslere i tilknytning til varmepumper opsamles energi, dels fra væksthusenes varme og fugtige luft og dels ved ekstraktion af ekstra varme fra røggaskøling. Vi har gode erfaringer med varmeekstraktion fra luften i flere af vores afdelinger via varmevekslere. Fra varmevekslerne løber vandet over i en varmepumpe, og her bliver varmen forædlet fra 22 til 65 grader, som lagres. Det er muligt for os at lagre 5000m3 vand, som vi bruger til at varme drivhusene op med via varmerør.

Indkøbskurv

Total: DKK 0,00

Køb
--