da se en tr

Knud Jepsen a/s er nu tilkoblet Hammel Fjernvarme

Gartneridrift i drivhuse er som bekendt en energitung procesindustri. Historiske store udsving i olie og gaspriser har direkte påvirket indtjening og i perioder har branchens eksistensgrundlag været truet. Gartneriet Knud Jepsen a/s har derfor altid været langt fremme med energieffektiviseringer for at mindske påvirkning af ”kriseperioder” og afhængighed af et stabilt energimarked. I efteråret 2009 indledte vi derfor et forløb med Hammel Fjernvarme vedrørende tilslutning af fjernvarme.

 

Det gjorde vi for det første for, at have et ekstra håndtag når gasprisen blev for høj, men også for at opnå en stabil og billig varmepris. Udfordringen var primært omkostningerne forbundet med at etablere en 13 km lang transmissionsledning mellem gartneriet og Hammel Fjernvarme, men også politisk uro på energi- og afgiftsområdet spillede ind i processen.

I foråret 2012 indledtes der i Danmark energipolitiske forhandlinger vedrørende virksomheders omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energiløsninger. I marts 2012 resulterede dette i Energipolitisk forlig hvor staten fra 2013-2020 skal afsætte 3,75 mia. kr. til støtte for ”VE til proces” - herunder omlægning til fjernvarme.

Vedtagelse af støtteordningen til ”VE til proces” muliggjorde det derfor økonomisk for Knud Jepsen a/s at tilslutte sig Hammel Fjernvarme, og aftage udelukkende affaldsproduceret fjernvarme. Der kunne søges tilskud gennem ordningen fra 1. august 2013, og der havde gartneriet således ansøgningen klar.

Investeringen til den ca. 13 km lange transmissionsledning samt gartneriets interne forandringer blev anslået til at koste 14,7 mio. kr. Støtteordningen ”VE til Proces” bidrog med 55 % i tilskud, så gartneriets egen investering skulle udgøre 6,6 mio. kr. Grundet omfattende omkostningsbevidsthed fra Knud Jepsens side lykkedes det at nedbringe omkostningerne med ca. 1,5 mio.kr. så den samlede investering udgjorde 13,2 mio. kr. og gartneriets andel således ca. 6 mio. kr.

Gartneriet er nu, alt andet lige, helt uafhængigt af udsving i olie og gaspriser. Tilslutningen har halveret gartneriets varmepris og investeringen er dermed tjent hjem på ca. 4 år.

Indkøbskurv

Total: DKK 0,00

Køb
--